Tiếp thị tài chính – Financial Marketing

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 02/05/2019 - 4554 lượt xem.

Tôi luôn luôn đòi hỏi nhân viên tiếp thị phải mạnh về tư duy tài chính. Đây không phải là thiên hứơng của ngừơi làm tiếp thị. Họ chọn nghề làm tiếp thị bởi vì họ thích giao tiếp với con người hơn là con số.

Rất ít nhân viên tiếp thị có thể vươn lên đến vị trí cấp cao trong công ty trừ phi họ có tư duy tài chính tốt. Họ cần phải hiểu được các báo cáo tài chính, dòng lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối, và các nguồn ngân quỹ. Các khái niệm như vòng quay vốn, lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI), lợi nhuận trên vốn (ROA), lưu chuyển tiền mặt, giá trị kinh tế gia tăng (EVA), thị truờng vốn, và chi phí vốn phải quen thuộc với họ cũng như các khái niệm về doanh số, thị phần và lãi gộp vậy.

Các công ty ngày nay đang tập trung vào giá trị cổ đông. Vị tổng giám đốc sẽ không hài lòng lắm khi nghe người phó chủ tịch phụ trách tiếp thị báo cáo rằng các hoạt động tiếp thị gần đây đã làm tăng sự chú ý, hiểu biết, thỏa mãn của khách hàng và giữ đựơc họ. Người tổng giám đốc điều hành còn muốn biết tiếp thị đã tác động đến mức nào lên lợi nhuận trên vốn đầu tư và giá cổ phiếu. Rõ ràng là người làm tiếp thị phải bắt đầu nối kết các mục tiêu tiếp thị với mục tiêu tài chính của công ty.

Hiện nay những người quản lý chi phí đang săm soi vào những khoản chi phí liên quan đến tiếp thị. Vì thế ngừơi làm tiếp thị phải biện minh được từng khoản mục trong kinh phí tiếp thị và có thể giải trình mỗi khoản mục đó góp phần thế nào vào giá trị cho cổ đông.

Công ty nên phân công một Người Kiểm soát tiếp thị (Marketing Controller). Đây là những người có kỹ năng tài chính, hiểu về quy trình tiếp thị và những điều cần làm để thành công. Họ biết rằng quảng cáo, khuyến mãi và những sáng kiến tiếp thị khác đều cần thiết. Nhưng nhiệm vụ của họ là đảm bảo cho đồng tiền được chi dùng một cách có hiệu quả.

Bạn có thể cải thiện hiệu quả tài chính của tiếp thị bằng hai cách cơ bản sau:

+ Nâng cao hiệu năng tiếp thị của bạn. Hiệu năng tiếp thị bao gồm việc giảm thiểu chi phí các hoạt động mà công ty phải tiến hành. 

+ Tăng cường hiệu quả tiếp thị. Hiệu quả tiếp thị thể hiện qua việc công ty tìm ra cách tiếp thị hỗn hợp hiệu quả hơn. Công ty có thể tăng hiệu quả tiếp thị bằng cách thay những kênh phân phối tốn kém bằng những kênh rẻ hơn, chuyển ngân sách quảng cáo sang các hoạt động quan hệ công chúng, thêm hoặc bớt đi những tính năng của sản phẩm, ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả thông tin và liên lạc của công ty.

Mục tiêu của tiếp thị là tối đa hóa không chỉ doanh thu mà cả lợi nhuận lâu dài của công ty. Trong khi nhân viên kinh doanh tập trung vào việc bán hàng, người làm tiếp thị phải tập trung vào lợi nhuận. Hãy chỉ cho tôi một nhân viên tiếp thị giỏi, tôi chắc chắn rằng người đó ắt thông thạo về tài chính.

Trích từ sách “Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z” – Philip Kotler

Diễn đàn Webketoan

Tags: