Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng bởi: Phạm Thảo Quyên - Monday 08/03/2021 - 4126 lượt xem.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 130/CV-BCĐTĐTKT ngày 1 tháng 3 năm 2021 gửi Giám đốc các Công ty, Doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kê khai thông tin thống kê về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và gửi báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo mẫu điều tra trực tuyến tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn; thời gian kê khai thông tin trên trang Web bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Webketoan xin gửi đến quý độc giả toàn bộ nội dung công văn số 130/CV-BCĐTĐTKT của Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh:

Download (PDF, 330KB)

Diễn đàn Webketoan