Tờ khai Tháng 6 và Quý 2/2018 cần chú ý những gì?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 11/07/2018 - 17401 lượt xem.

– NNT nộp trên iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) thì sử dụng HTKK 3.8.5 để kết xuất tờ khai XML.
– NNT nộp trên eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) thì sử dụng HTKK 4.0.4 để kết xuất tờ khai XML.

Tờ khai thuế

(Xem hướng dẫn cài đặt eTax trên chrome: tại đây)

1. Tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư  26

– Từ HTKK 3.4.0 đã bỏ phụ lục Mua vào và Bán ra. Nên độc giả cứ chủ động nhập Hóa đơn bán ra hay mua vào trên PMKT hoặc bảng kê Excel để theo dõi và tính tổng các chỉ tiêu để nhập vào Tờ khai 01/GTGT.
– Nhớ sao lưu dữ liệu định kỳ trên PMKT hoặc bảng kê excel.

2. Thuế TNCN (Điều 21 Thông tư 92)

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
– Vào HTKK chọn Thuế TNCN xong chọn 05KK/TNCN

3. Báo cáo sử dụng hóa đơn (BC 26/AC)

BC26/AC chỉ có thông báo tiếp nhận sau khi nộp thành công.

4. Thuế TNDN Tạm Tính (Chỉ cần lập Giấy nộp tiền)

Nếu Doanh nghiệp tạm tính có lãi thì chỉ cần nộp tiền.

5. Tờ Khai khác nếu có (01/TBVMT; 01/TAIN)

Nguồn: Nguyễn Tài Tuấn

 

Diễn đàn Webketoan