Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 11/03/2017 - 9902 lượt xem.

Tổng cục thuế thông báo:

+ Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1,

+ Ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên

                           Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1 đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên.

Nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1 đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành, bao gồm:

a. Đáp ứng thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính

– Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT.
– Nâng cấp Chức năng Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế.
– Nâng cấp Chức năng Xem thông báo hoàn thuế.
– Nâng cấp Chức năng Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh.

b. Đáp ứng thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính

– Nâng cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-1/TB-TĐT.
– Nâng cấp Thông báo Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-2/TB-TĐT.

c. Đáp ứng các yêu cầu sau triển khai thí điểm tại Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng

– Tra cứu giấy đề nghị hoàn: bổ sung thêm cột “Số đề nghị hoàn”, “Số tiền NNT đề nghị hoàn”.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.0.

Bắt đầu từ ngày 01/03/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải và xem Tại đây.

 

Nguồn: Tổng cục thuế

 

Diễn đàn Webketoan