Tổng hợp thông tin mới cập nhật của trang tư vấn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 17/12/2012 - 4375 lượt xem.

+ Hóa đơn chứng từ:       

–         Hướng dẫn chung về hóa đơn chứng từ

–         Tạo hóa đơn

–         Cách lập hóa đơn

–         Cách xử lý hóa đơn trong một số trường hợp

+ Chế độ sổ kế toán

–         Các hình thức kế toán

–         Quy định chung về sổ kế toán

+ Vi phạm hành chính về thuế, cách xử phạt:

–         Vi phạm pháp luật về thuế chưa có dấu hiệu tội phạm

–          Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định

–         Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế.

+ Thuế Bảo Vệ Môi Trường:

–         Văn bản pháp quy về thuế BVMT.

–         Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế BVMT

–         Phương pháp và căn cứ tính thuế BVMT

–         Khai nộp thuế BVMT….

+ Vi phạm hành chính về thuế, cách xử phạt:

–         Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế.

–         Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

–         Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

+ Cách khai các loại thuế:

–         Khai thuế TNCN

–         Khai thuế GTGT.

–         Khai thuế TTĐB.

–         Khai thuế TNDN

–         Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán, khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

+ Nội dung của thuế Thu Nhập Cá Nhân , bản Tiếng Anh:

Các thu nhập chịu thuế (Bản Tiếng Anh)

–          Income from capital investments (for resident individuals)

–          Income from transfer of a capital contribution portion (for resident individuals)

–          Business Income (for non-resident individuals)

–          Income being salary (for non-resident individuals)

–          …..

Cách khai thuế TNCN (bản Tiếng Anh).

–         Tax declaration in the case of resident individuals with income being salary

–         Tax declaration in the case of resident individuals with both business income and income being salary

–         Tax declaration in the case of resident individuals with business income

–         ….

Hoàn thuế:

–         Tax Refund

+ Cập nhật các văn bản pháp quy của cac loại thuế:

–         Văn bản pháp quy của thuế GTGT

–         Văn bản pháp quy của thuế TTĐB   

+ Ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong DN theo thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012

–         Ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Xem thông tin chi tiết tại trang tư vấn webketoan.   

Content Protection by DMCA.com