Tổng hợp thông tin mới cập nhật của trang tư vấn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 11/12/2012 - 6123 lượt xem.

 

+ Thuế Bảo Vệ Môi Trường:

–         Văn bản pháp quy về thuế BVMT.

–         Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế BVMT

–         Phương pháp và căn cứ tính thuế BVMT

–         Khai nộp thuế BVMT….

+ Vi phạm hành chính về thuế, cách xử phạt:

–         Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế.

–         Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

–         Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

+ Cách khai các loại thuế:

–         Khai thuế TNCN

–         Khai thuế GTGT.

–         Khai thuế TTĐB.

–         Khai thuế TNDN

–         Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán, khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

 + Nội dung của thuế Thu Nhập Cá Nhân , bản Tiếng Anh:

Các thu nhập chịu thuế (Bản Tiếng Anh)

–          Income from capital investments (for resident individuals)

–          Income from transfer of a capital contribution portion (for resident individuals)

–          Business Income (for non-resident individuals)

–          Income being salary (for non-resident individuals)

–          …..

Cách khai thuế TNCN (bản Tiếng Anh).

–         Tax declaration in the case of resident individuals with income being salary

–         Tax declaration in the case of resident individuals with both business income and income being salary

–         Tax declaration in the case of resident individuals with business income

–         ….

Hoàn thuế:

–         Tax Refund

+ Cập nhật các văn bản pháp quy của cac loại thuế:

–         Văn bản pháp quy của thuế GTGT

–         Văn bản pháp quy của thuế TTĐB           

+ Ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong DN theo thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành 24/10/2012

–         Ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Xem thông tin chi tiết tại trang tư vấn webketoan.                                 

Diễn đàn Webketoan