Ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 30/05/2016 - 3262 lượt xem.

Ngày 26/05/2016, Chính phủ ban hành nghị quyết 41/2016/NQ-CP

Theo đó:

*Các giải pháp về chính sách ưu đãi thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội

1. Bổ sung thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án:
– Sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số
– Dịch vụ phần mềm
– Sản xuất sản phẩm CNTT trọng điểm
– Dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin
– Bảo vệ an toàn thông tin được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như mức đang áp dụng đối với dự án sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT là:
– Đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT
– Dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT
– Vận hành các thiết bị, dây truyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT
– Quản lý an toàn hệ thống thông tin.

*Các giải pháp về chính sách ưu đãi thuế thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ

1. Bổ sung các hoạt động CNTT cần đặc biệt khuyến khích là:
– Sản xuất và dịch vụ phần mềm
– Dịch vụ thiết kế, tư vấn CNTT
– Dịch vụ tích hợp hệ thống
– Dịch vụ quản lý, duy trì hệ thống CNTT (ứng dụng, mạng, thiết bị)
– Dịch vụ thuê ngoài hệ thống CNTT
– Dịch vụ bảo mật hệ thống thông tin không sử dụng mật mã dân sự
– Dịch vụ xử lý, khai thác dữ liệu cơ sở dữ liệu
– Dịch vụ tìm kiếm thông tin trên mạng
– Dịch vụ trung tâm dữ liệu Data center
– Dịch vụ thuê ngoài BPO, KPO cho xuất khẩu
– Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử vào Danh mục hoạt động thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
2. Trường hợp dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực CNTT cần đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Điểm 1 Mục này có sử dụng thường xuyên trên 1.000 lao động (kể cả trường hợp dự án đã hết thời gian 15 năm hưởng thuế suất 10%), được kéo dài thêm thời gian áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm.

Dowload nghị quyết: tại đây

Diễn đàn Webketoan