Webketoan – cập nhật chính sách thuế 04/2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 07/05/2019 - 4973 lượt xem.

Webketoan – cập nhật chính sách thuế 04/2019

Cập nhật văn bản pháp quy

 1. Quyết định số 177/QĐ-TCT ngày 25/02/2019 của TCT Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại CQT các cấp
 2. Quyết định số 182/QĐ-TCT ngày 28/2/2019 của TCT Quy chế giải quyết tố cáo tại CQT các cấp
 3. Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/3/2019 của TCT Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng và VP Cục Thuế.
 4. Quyết định số 226/QĐ-TCT ngày 18/3/2019 của TCT Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị

Cập nhật hướng dẫn chính sách 

Thuế GTGT

 • Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho các trường đại học ở nước ngoài chiêu sinh ở VN thì được  xác định là tiêu dùng tại Việt Nam phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%
 • Công ty được cấp Giấy phép ĐKKD với ngành nghề giáo dục nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật đầu tư thì hoạt động cung cấp bài giảng trực tuyến dưới dạng video ghi hình sẵn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là 10%.
 • Công ty có chính sách hỗ trợ cho các tiệm điện đạt doanh số thông qua các nhà phân phối/đại lý thực hiện chi hộ thì khi các nhà phân phối/đại lý thu lại khoản chi hộ (thông qua hình thức cấn trừ công nợ) thì không phải lập hóa đơn. Công ty thực hiện khấu trừ và nộp thuế TNCN đối với các tiệm điện là hộ cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn 1163/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế.
 • Hỗ trợ bằng tiền cho các nhà phân phối khi đạt doanh số theo tỷ lệ quy định của Công ty thực chất là chiết khấu thương mại

Quy định về hóa đơn

 • Hướng dẫn về việc xuất hóa đơn phân chia doanh thu, chi phí đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Tài sản do Công ty mua cho Chi nhánh sử dụng để kinh doanh phát sinh doanh thu tại CN, không phải là tài sản Công ty đang sử dụng điều chuyển cho chi nhánh (không phải là hoạt động điều chuyển) nên khi bàn giao tài sản Công ty lập hóa đơn giao cho chi nhánh làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế
 • Hóa đơn điện tử thiếu chỉ tiêu thể hiện ngày ký chữ ký điện tử của bên bán vẫn là hóa đơn điện tử hợp pháp
 • Về lưu trữ hóa đơn điện tử

Thuế TNCN

 • Các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động,  thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên.
 • Công ty có chính sách chi trả hộ chi phí liên quan đến việc học bao gồm lệ phí thi tuyển đầu vào, chi phí thi xếp lớp, học phí, chi phí đưa đón, ăn trưa tại trường… cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông thì khoản tiền học này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
 • Khai quyết toán thuế TNCN đối với người lao động trong năm có thu nhập thử việc và thu nhập từ Hợp đồng lao động.
 • Không phải khấu trừ thuế TNCN đối với NLĐ nước ngoài không hiện diện tại VN và thực hiện công việc ở nước ngoài

Thuế TNDN

 • Chi phí quảng cáo trên Facebook, Google..được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân là người lao động của Công ty.
 • CP liên quan đến giá trị hàng hóa bị tổn thất phải tiêu hủy tại nước ngoài không được bồi thường, không được tính vào CP được trừ.
 • Cho vay vốn không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì thuộc trường hợp bị ấn định thuế.
 • Tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC không quy định thời hạn thông báo với cơ quan thuế, do đó trường hợp doanh nghiệp thông báo chậm hoặc chưa thông báo với cơ quan thuế khi áp dụng chế độ kể toán theo Thông tư 200/2014/TTBTC, cơ quan thuế chưa có cơ sở để không chấp nhận việc áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp.
 • Chi phí thi công xây dựng, sửa chữa tài sản đi thuê được tính vào CP được trừ hoặc phân bổ không quá 3 năm. Trường hợp Công ty chấm dứt hợp đồng thuê nhà với cá nhân do hoạt động kinh doanh không thuận lợi, chi phí thi công xây dựng, sửa chữa chưa phân bổ hết không quá 3 năm thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • Khoản chi hỗ trợ bán hàng cho người lao động được tính vào CP được trừ nếu có ghi trong HĐLĐ; TƯLĐTT.

Nguyễn Hải Tâm

(Trích nguồn tại liệu Hội thảo cập nhật chính sách thuế 04/2019 do Webketoan tổ chức)

 

Diễn đàn Webketoan