Xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN cho doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 27/07/2016 - 10156 lượt xem.

Căn cứ:
– Điều 12, Điều 13, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất(chi nhánh) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Cách xác định tỉ lệ phân bổ chi phí thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13, Thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc = Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc/Tổng chi phí doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.

Nguồn tham khảo: Công văn 3251/TCT-CS, ngày 20/07/2016

 

Diễn đàn Webketoan