Xác nhận, Xác nhận lại quá trình đóng BHTN chưa hưởng – TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 31/10/2017 - 5918 lượt xem.

Kể từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp:

– Người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Người tham gia BHTN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt, dừng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Người tham gia BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp bị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp do hưởng sai quy định.

Sau khi người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng, chấm dứt, dừng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc bị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp như các trường hợp trên phải lập hồ sơ xác nhận, xác nhận lại quá trình đóng BHTN chưa hưởng theo phiếu giao nhận hồ sơ 629

Tải phiếu giao nhận 629: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/

Nộp tại:

<<< BHXH TP.HCM: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM>>>

để được xác nhận, xác nhận lại quá trình đóng BHTN cho người tham gia khi còn thời gian chưa hưởng.

Nguồn tham khảo: Công văn 2166/TB-BHXH, ngày 16/10/2017

Diễn đàn Webketoan