11 lỗi về “chữ ký”sẽ bị phạt từ mức cảnh cáo đến 30 triệu đồng từ ngày 01/5/2018

Đăng bởi: Phạm Hằng - Tuesday 08/05/2018 - 12443 lượt xem.

 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018) trong đó có các lỗi và mức phạt khi sử dụng chữ ký không đúng quy định như sau:

STT Hành vi vi phạm Mức phạt
1 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền Cảnh cáo
2 Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy 1 – 2 triệu đồng
3 Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)
4 Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định
5 Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn 3 – 5 triệu đồng
6 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
7 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký 5 – 10 triệu đồng
8 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ
9 Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
10 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định
11 Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán. 20 – 30 triệu đồng

 

Xem nội dung chi tiết Nghị định 41/2018/NĐ-CP và tải về: tại đây

Diễn đàn Webketoan