Bạn có biết?10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam 2012

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 10/04/2013 - 22177 lượt xem.

top10graphic1_1Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa hoàn thành việc tổng hợp và lập “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của các công ty kiểm toán” trong cả nước. 

Theo số liệu báo cáo, 10 công ty kiểm toán lớn nhất năm 2012 theo từng chỉ tiêu như sau:

 

1 2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT – Web

 

 

Diễn đàn Webketoan