Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 15/06/2016 - 6738 lượt xem.

Công thức xác định:

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu = Tổng thời gian đóng BHTN – Thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Các trường hợp có thời gian đóng BHTN được bảo lưu

1. Khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
3. Khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
4. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Xem chi tiết tại trang tư vấn webketoan có ví dụ minh họa theo đường link dưới đây:

http://tuvan.webketoan.vn/Bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep_1007.html

• Hướng dẫn bảo lưu
Trường hợp 1,2 thực hiện theo quy định tại khoản 3, 6, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Trường hợp 3, 4 thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4424/BHXH-ST:

– Cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chấm dứt hưởng TCTN của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN (mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu.

– Khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng TCTN lần sau. Thời gian đóng BHTN được bảo lưu là khoảng thời gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng TCTN.

*Nguồn tham khảo:
– Điều 9, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
– Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Công văn 4424/BHXH – ST, ngày 06/11/2015

Diễn đàn Webketoan