Biểu thuế nhập khẩu đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (biểu thuế ATIGA)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 19/09/2016 - 3313 lượt xem.

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2016/NĐ-CP
Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Đối tượng áp dụng nghị định:

– Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
– Cơ quan hải quan, công chức hải quan
– Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ban hành kèm theo Nghị định này là Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 -2018(thuế suất ATIGA).

Điều kiện để áp dụng thuế suất ATIGA:
– Thuộc Biểu thuế suất nhập khẩu đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này;
– Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của ASEAN;
– Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu;
– Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, có giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa(C/O) Mẫu D do Bộ công thương quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 và bãi bỏ Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014.

Tải: Nghị định

Diễn đàn Webketoan