Bộ Tài chính công bố 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 26/04/2013 - 5416 lượt xem.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 659/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31-12-2012.
 
Theo đó, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực bao gồm 60 văn bản. Trong đó, có 55 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền và 5 Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
 
Trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực bao gồm 17 văn bản về lĩnh vực thuế, phí, lệ phí; 2 văn bản thuộc lĩnh vực Hải quan; 2 văn bản trong lĩnh vực quản lý giá; 3 văn bản thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 3 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán…
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/4/2013.
 
KL
 
Nguồn CTTĐT – BTC
 

Diễn đàn Webketoan