Các công việc của Kế toán thuế cần làm cuối mỗi quý, mỗi năm để đến khi quyết toán không còn là nỗi áp lực

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 06/04/2018 - 11828 lượt xem.

A/ Các tài liệu cần phô tô

1– Phô tô các hồ sơ đăng ký kinh doanh từ cấp lần đầu đến các lần bổ sung
2– Phô tô các tờ khai thuế (đối với các tờ khai nộp bản giấy lên CQT) các năm (cung cấp ngay – trong thời gian sớm nhất):
+ Thuế GTGT và Kết xuất file excel
+ Thuế TNDN và Kết xuất file excel hoặc file PDF
+ QT-TNDN & BCTC và Kết xuất file excel hoặc file PDF- kèm bảng cân đối tài khoản

+ QT – TNCN và Kết xuất file excel hoặc file PDF
+ Tờ khai thuế khác (nếu có), thuế nhà thầu (bản quyền, chuyển giao công nghệ …)

3– Phô tô các biên lai đã nộp tiền thuế theo các năm (lưu ý bao gồm cả chứng từ đã nộp cho năm sau, trong năm 2016 nộp cho Q4/2015 & QT TNDN 2015)

4– Bộ hồ sơ đặt in và phát hành hoá đơn (đầy đủ của các lần)

5– Biên bản đã được kiểm tra QT thuế lần gần nhất (nếu có)

B/ Kết xuất file excel

1- Kết xuất file excel các tài khoản (chi tiết & tổng hợp) lưu ý quan trọng nhất một số tài khoản phải là (chi tiết & tổng hợp như TK 131 và 331; 136, 138, 338; 152, 154, 156):
– Các TK đầu  1: 111, 112, 131….
– Các TK đầu 2: 211, 214, ….
– Các TK đầu 3: 331, 334, 338,…
– Các TK đầu 4: 411, …
– Các TK đầu 5: 511,…
– Các TK đầu 6: 632, 635, 642, …
– Đầu 711, …,
– Đầu 811, …,
(bảng cân đối Tài khoản)

2- Kết xuất file excel đối với Vay cá nhân, kết xuất bảng tính lãi chi tiết của từng khách hàng một theo từng năm

3- Kết xuất file excel dữ liệu bảng kê của thuế GTGT đầu ra, đầu vào của từng tháng một theo từng năm (lấy từ hỗ trợ kê khai thuế HTKK hoặc phần mềm kế toán)

4- Kết xuất file excel : Bảng lương hàng tháng + bảng chấm công (nếu có) ; tổng hợp cả năm (theo từng năm)

5- Kết xuất file excel :
+ Bảng kê (tổng hợp & chi tiết: theo tháng và năm) Nhập Xuất Tồn của hàng hóa , vật tư …. (lập danh mục mã hàng hóa của từng loại mã hàng) gửi kèm.
+ Các Bảng định mức nguyên nhiên vật liệu kèm theo.

6- Kết xuất file excel :

+ Bảng tính khấu hao TSCĐ -TK211;
+ Bảng tính phân bổ chi phí TK 153, 141 và 242 (nếu có).

7- Liệt kê các số tài khoản đã mở tại các ngân hàng cho đến nay.

– Số tài khoản:…..
– Tên ngân hàng:……

8- Liệt kê các cửa hàng, kho hàng, xưởng SX, VP giao dịch, VP đại diện, Chi nhánh……

Nguồn: Facebooker Châu Loan chia sẻ trên group Webketoanfacebook.

Diễn đàn Webketoan