Các khoản chi phí bị khống chế về Thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 28/02/2018 - 12917 lượt xem.

Có nhiều bạn Kế toán hay hỏi chi phí này có bị khống chế hay không?

Nên nay Webketoan liệt kê ra một số Chi phí bị khống chế về Thuế thường hay sử dụng như sau:

                             Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

 

****THUẾ TNDN:

1. Chi phí lãi vay có quan hệ liên kết được trừ khi tính thuế TNDN  ———> không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Căn cứ: Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

2. Mức chi bảo hiểm hưu trí và nhân thọ ———> không vượt quá 3 triệu đồng/người.

Căn cứ: Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP

3. Mức chi có tính chất phúc lợi ——–> Không quá 1 tháng lương

Căn cứ: Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

4. Mức chi trang phục ———> Không quá 5 triệu/người/năm

Căn cứ: Thông tư 78/2014/TT-BTC

5. Mức khấu hao xe ô tô đối với xe ô tô chở  người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ trường hợp dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô)  ——–> Không quá 1,6 tỷ đồng/xe

Căn cứ: Thông tư 78/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

………….

Xem đầy đủ tại:  TRANG TƯ VẤN 

 

Diễn đàn Webketoan