Cách xử lý trường hợp hết hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát hiện còn hóa đơn, chứng từ chưa kê khai nộp thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 06/05/2016 - 8427 lượt xem.

Căn cứ:
– Điểm a, Khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC
 Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015

Theo đó:

  • Đối với hóa đơn đầu vào:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện còn hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa kê khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ lập hóa đơn, chứng từ thì được kê khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo.

LƯU Ý: Phải kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế liên quan đến kỳ lập hóa đơn, chứng từ đó.

  • Đối với hóa đơn đầu ra: 

Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị b sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khu trừ bổ sung

Hóa đơn đu ra xuất bán phát sinh k nào thì thực hin khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

*** Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo.

* Nguồn tham khảo: Công văn 1711/TCT-KK, ngày 25/04/2016 và Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015

Diễn đàn Webketoan