Cập nhật chính sách thuế 10-2012

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 01/11/2012 - 8626 lượt xem.

Thuế GTGT

Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT tháng 06/2012

Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2012 chậm nhất là ngày 20/4/2013.

CV 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 của BTC gửi các CT

Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng hóa xuất khẩu

CV 12895/BTC-CST ngày 24/09/2012 của BTC gửi các CT

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại VN sử dụng cho hoạt động vận tải giữa cảng nước ngoài từ ngày 01/01/2011 đến 29/02/2012

CV 7325/CT-TTHT ngày 27/09/2012 của CT TPHCM

Khoản lãi tiền gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng được xác định là khoản thu tài chính khác thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

CV 3378/TCT-CS ngày 26/09/2012 của TCT gửi các CT

Vận tải quốc tế không theo phương thức hợp đồng vận chuyển theo chuyến mà sử dụng vận đơn đường biển theo tập quán và thông lệ quốc tế thay thế hợp đồng vận chuyển thì đáp ứng điều kiện về hợp đồng vận chuyển để xem xét áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 112/2009/TT- BTC ngày 02/06/2009 của Bộ Tài chính.
Thuế TNCN

CV 6784/CT-TTHT ngày 07/9/2012 của CT TPHCM

Thuế TNCN khi ký hợp đồng với cá nhân để làm dịch vụ cho DN

CV 3279/TCT-TNCN ngày 13/09/2012 của TCT gửi CT Đồng Nai

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong Công ty cổ phần

Thuế nhà thầu

CV 3451/TCT-CS ngày 02/10/2010 của TCT gửi CT Kon Tum

Thuế nhà thầu đối với số tiền tạm ứng

Thuế BVMT

CV3486/TCT-CS ngày 04/10/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Từ ngày Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nếu Công ty … chuyên sản xuất các loại màng co PE làm từ hạt nhựa LDPE, LLDPE màng đơn đóng cuộn không làm thành túi thì không thuộc đối tượng phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Hóa đơn

CV 6956/CT-TTHT ngày 11/09/2012 của CT TPHCM

Cách ghi hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS

Quản lý thuế

CV 3203/TCT-KK ngày 07/09/2012 của TCT gửi CT TPHCM, Đồng Nai

Hoàn thuế GTGT do dự án đầu tư mới

 

Diễn đàn Webketoan