Cập nhật một số công văn hướng dẫn Thuế GTGT cần lưu ý

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 10/05/2017 - 7710 lượt xem.

1. Chính sách thuế đối với mua hàng trả chậm

Từ ngày 15/11/2014 khi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 có hiệu lực thi hành thì trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

                                  Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng cơ sở kinh doanh vẫn chưa thanh toán cho khách hàng nên chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ.

Khi thanh toán thực tế, nếu cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt hoặc các hình thức không được xác định là thanh toán quan ngân hàng) thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Nguồn: Công văn 1637/TCT-CS, ngày 25/04/2017

2. Hoa hồng đại lý bán vé số có được miễn nộp thuế GTGT?

                               Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Trường hợp doanh nghiệp làm đại lý bán vé xổ số đúng giá quy định của Công ty xổ số kiến thiết và được hưởng hoa hồng thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu bán vé xổ số và doanh thu hoa hồng được hưởng

Nguồn: Công văn 1418/TCT-CS, ngày 17/04/2017

3. Bán tro trấu sẽ được miễn thuế GTGT

                                                 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Trường hợp doanh nghiệp mua trấu dùng làm nguyên liệu đốt lò hơi để sản xuất ra hơi bão hòa và thu được phế liệu là tro trấu thì sản phẩm tro trấu khi bán ra thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Nguồn: Công văn 1717/TCT-CS, ngày 28/04/2017

4. Chính sách thuế đối với giai đoạn chuyển đổi từ chi nhánh thành Công ty

Nguồn: Công văn 1517/TCT-CS, ngày 20/04/2017

5. Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng bao đay

                                          Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Mặt hàng bao đay áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh thương mại.

Nguồn: Công văn 1696/TCT-CS, ngày 28/04/2017

6. Nhà thầu nước ngoài cũng được hưởng thuế 0% khi xây dựng công trình cho DNCX

Nguồn: Công văn 1714/TCT-CS, ngày 28/04/2017

 

7. Dịch vụ hoa tiêu, trường hợp nào được hưởng thuế GTGT 0%

– Đối với dịch vụ hoa tiêu cung cấp cho tổ chức nước ngoài hoặc thông qua đại lý tàu biển:

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ hoa tiêu trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý có đủ chứng từ chứng minh đáp ứng các điều kiện tại điểm d2 khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

– Đối với dịch vụ hoa tiêu để nạo vét luồng Lạch Huyện:

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho các nhà thầu (hoặc doanh nghiệp) ở Việt Nam để nạo vét luồng Lạch Huyện không phải là dịch vụ thực hiện tại cảng là không đáp ứng điều kiện tại điểm d2 khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Nguồn: Công văn 1750/TCT-CS, ngày 03/05/2017

Diễn đàn Webketoan