CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG : Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2023 về Trái phiếu DN

Đăng bởi: Hân Trần - Sunday 05/03/2023 - 752 lượt xem.

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG – Nghị định số 08/2023/NĐ-CP


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vào ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 05/03/2023.

Nghị định số 08 quy định doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; đơn vị phát hành sẽ được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm. Đồng thời nghị định mới sẽ tạm ngưng quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, xếp hạng tín nhiệm tới hết năm 2023.

 

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP

Biên tập : Trần Thị Mai Hân ( Hana Tran )

 

Diễn đàn Webketoan