Cháu nội/ngoại có được đăng ký giảm trừ người phụ thuộc?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 25/07/2016 - 7064 lượt xem.

Căn cứ:
Điểm d và Điểm đ, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Người nộp thuế được đăng ký người phụ thuộc là các cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng:
– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Trường hợp người nộp thuế có nuôi dưỡng cháu nội/ngoại nhưng nếu cháu nội/ngoại có bố/mẹ đang trong độ tuổi lao động và có thu nhập thì không được tính cháu nội/ngoại là người phụ thuộc.

Nguồn tham khảo: Công văn 1014/TCT-TNCN, ngày 15/03/2016

Diễn đàn Webketoan