Chế độ thai sản dành cho nam giới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 04/04/2016 - 22240 lượt xem.

Trước kia chỉ có nữ là được hưởng thai sản nhưng bắt đầu từ năm 2016 đã có chế độ đãi ngộ dành cho nam 😛

Cụ thể như sau:

Webketoan_che-do-thai-san-danh-cho-nam

Ảnh minh họa, nguồn: VNEXPRESS

Đối với trường hợp lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con:

1. Thời gian hưởng:

• 05 ngày làm việc;
• 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
• Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
• Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Căn cứ: Khoản 2, điều số 34, luật BHXH số 58/2014/QH13

2. Mức hưởng:
Mức hưởng = (Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc)/24 ngày *100%*số ngày nghỉ chăm sóc khi vợ sinh con

Căn cứ: Khoản b, điều số 39, luật BHXH số 58/2014/QH13

3. Hồ sơ hưởng:

• Bản sao giấy khai sinh của con
• Bản sao CMND của vợ
• Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi

Căn cứ: Khoản 4, điều 101, luật BHXH số58/2014/QH13

 

Đối với trường hợp chỉ có lao động nam tham gia BHXH:


1. Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:

• Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (khi lao động nam tham gia BHXH và vợ không tham gia BHXH).

• Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con(khi lao động nam tham gia BHXH, vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH).

Căn cứ: Khoản 2, điều 9, mục 2, thông tư 59/2015/tt-blđtbxh

2. Mức hưởng

Mức hưởng = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Ngoài ra còn được hưởng thêm mức hưởng 5 ngày – 14 ngày tùy theo việc vợ sinh như thế nào (áp dụng quy định ở trên).

Căn cứ: Điều số 38, luật BHXH số 58/2014/QH13

THAM KHẢO THÊM:

Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con

Cha (người trực tiếp nuôi dưỡng) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

 Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà chết nhưng không đủ điều kiện quy định:

  • Đóng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (nhận nuôi con nuôi)
    Hoặc:
  • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

===>Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Diễn đàn Webketoan