Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

Đăng bởi: Loan Nguyen - Monday 04/04/2016 - 18906 lượt xem.

Đối với trường hợp lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh con:
1. Thời gian hưởng:
• 05 ngày làm việc;
• 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
• Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
• Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Căn cứ: Khoản 2, điều số 34, luật BHXH số: 58/2014/QH13
2. Mức hưởng:
Mức hưởng = (Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc)/24 ngày *100%*số ngày nghỉ chăm sóc khi vợ sinh con

Căn cứ: Khoản b, điều số 39, luật bhxh số: 58/2014/qh13
3. Hồ sơ hưởng:
• Bản sao giấy khai sinh của con
• Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Căn cứ: Khoản 4, điều 101, luật BHXH số: 58/2014/qh13

Đối với trường hợp chỉ có lao động nam tham gia BHXH:
1. Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:
• Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (khi lao động nam tham gia BHXH và vợ không tham gia BHXH).
• Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con(khi lao động nam tham gia BHXH, vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH).

Căn cứ: Khoản 2, điều 9, mục 2, thông tư 59/2015/tt-blđtbxh
2. Mức hưởng

Mức hưởng = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Ngoài ra còn được hưởng thêm mức hưởng 5 ngày – 14 ngày tùy theo việc vợ sinh như thế nào (áp dụng quy định ở trên).

Căn cứ: Điều số 38, luật BHXH số: 58/2014/qh13