Chiết khấu thanh toán chi trả cho cá nhân có chịu thuế TNCN?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 12/08/2016 - 11987 lượt xem.

Đối với cá nhân mua về để tiêu dùng, không bán lại

Căn cứ: Khoản 1, Điều 2, Luật số 71/2014/QH13
Theo đó:
Khoản chiết khấu thanh toán cho các cá nhân mua về để tiêu dùng, không bán lại, không thực hiện kinh doanh là khoản không thuộc thu nhập từ kinh doanh và không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Đối với cá nhân là đại lý kinh doanh bán hàng hóa

Căn cứ: Công văn 1162/TCT-TNCN, ngày 21/03/2016
Theo đó:
– Cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả khoản“chiết khấu thanh toán” thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.
– Công ty chi trả khoản “chiết khấu thanh toán” cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Công ty ghi cụm tờ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty.

Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

Nguồn tham khảo: Công văn 3569/TCT-TNCN, ngày 10/08/2016

Diễn đàn Webketoan