Chính phủ yêu cầu cắt giảm mức thu phí, lệ phí cho doanh nghiệp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 11/08/2017 - 3703 lượt xem.

Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 9/8/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.

                            Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Tai Nghị quyết này, chính phủ yêu cầu là giảm chi phí cho doanh nghiệp, tập trung thực hiện các biện pháp giảm mức phí và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, như:
– Loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức

– Xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp

– Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

– Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng

– Cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác, từ đó cắt giảm mức thu phí

– Rà soát, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành với mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 – 35% hiện nay xuống 15%

– Loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan

– Có giải pháp giảm chi phí logistic đến năm 2018 xuống 25%/GDP, đến năm 2020 xuống 20%/GDP

– Chưa nâng mức đóng BHYT để không tạo sức ép, không tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người lao động;

Tải nghị quyết: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan