Công ty có được quyền khấu trừ hóa đơn mua vào của chi nhánh phụ thuộc ?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 24/05/2016 - 11993 lượt xem.

Căn cứ:
– Điểm d, Khoản 1, Điều 10, Thông tư 28/2011/TT-BTC
– Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Điều 14; Khoản 1, Khoản 2, Điều 15; Khoản 1, Điều 19, Thông tư 06/2012/TT-BTC
– Điều 14; Khoản 1, Khoản 2, Điều 15; Khoản 1, Điều 19, Thông tư 219/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Chi nhánh của công ty không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, hạch toán kế toán theo hình thức báo sổ, thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của chi nhánh nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

– Trụ sở chính căn cứ trên cơ sở bảng kê chứng từ kế toán và toàn bộ chứng từ kế toán (bao gồm cả hóa đơn đầu vào) do Chi nhánh chuyển về để thực hiện hạch toán kế toán, kê khai thuế GTGT theo quy định.

*Nguồn tham khảo: Công văn 427/TCT-KK, ngày 28/01/2016 (ngày này trên văn bản chính thức ghi năm 2015 nhưng trên trang web tổng cục thuế ghi ngày hiệu lực 28/01/2016)

 

Diễn đàn Webketoan