Công việc về lao động cần làm cuối năm 2016 và đầu năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 29/12/2016 - 8662 lượt xem.

         

Webketoan nhận thấy rất nhiều độc giả mới bắt tay vào làm công tác BHXH hoang mang không biết cuối năm mình cần làm gì với cơ quan BHXH và cơ quan lao động.

Vì thế hôm nay Webketoan tổng hợp các công việc chủ yếu cần làm như sau:

1) Gia hạn thẻ BHYT

* TP.HCM: Gia hạn tự động theo công văn 1989/BHXH-QLT

– Khi đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ tự động như sau:

+ Đợt 1: Vào ngày 21 của tháng cuối kỳ gia hạn thẻ cũ.
+ Đợt 2: Vào ngày 26 của tháng cuối kỳ gia hạn thẻ cũ.
+ Đợt 3: Vào ngày 1 của tháng đầu kỳ gia hạn thẻ mới.

– Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo, thẻ gia hạn tự động sẽ được cơ quan BHXH chuyển về các đơn vị qua đường bưu điện (các đơn vị cần lưu ý thông tin địa chỉ đơn vị đã cung cấp cho cơ quan BHXH để đảm bảo thẻ BHYT được gửi về đến đúng đơn vị).

Ví dụ:  Đơn vị đã thanh toán xong nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2016 vào ngày 20/12/2016 thì thuộc đối tượng gia hạn tự động đợt 1, tương tự thanh toán xong ngày 25/12/2016 được gia hạn tự động đợt 2, thanh toán xong ngày 31/12/2016 được gia hạn tự động đợt 3.

– Đơn vị chưa thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán BHXH, BHYT, BHTN thì không thuộc đối tượng gia hạn tự động, sau khi thanh toán xong thì đơn vị lập hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ BHYT. Thời gian người lao động chưa được cấp thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nếu đơn vị đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, nhưng lại không biết đơn vị mình có được gia hạn tự động hay chưa thì đơn vị vào kiểm tra tại danh sách bên dưới, nếu không có đơn vị mình thì đơn vị liên hệ cơ quan BHXH (quản lý bảo hiểm đơn vị) để biết chi tiết.

Danh sách các đơn vị gia hạn thẻ BHYT năm 2017:
+ Đợt 1: http://bhxhtphcm.gov.vn/van-ban-moi/822/danh-sach-de-nghi-gia-han-tu-dong-the-bhyt-nam-2017/
+ Đợt 2: http://bhxhtphcm.gov.vn/van-ban-moi/825/danh-sach-de-nghi-gia-han-tu-dong-the-bhyt-nam-2017-dot-2/

Gia hạn thẻ BHYT năm 2017

* Hà Nội: Gia hạn theo công văn 2387/ BHXH-QLT

+ Lập danh sách (theo mẫu số 01 đính kèm văn bản này) gửi về cơ quan BHXH trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng ít nhất 15 ngày.

+ Trường hợp đơn vị không lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho người lao động theo dữ liệu đang quản lý và thông báo cho đơn vị đến nhận thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH.

+ Đối với những trường hợp phát sinh tăng mới sau thời điểm chốt dữ liệu (từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016) cơ quan BHXH cấp 02 thẻ BHYT, trong đó: 01 thẻ có giá trị đến hết ngày 31/12/2016 và 01 thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2017 đến hết giá trị chung của đơn vị.

* Các tỉnh thành khác: có thể có gia hạn tự động hoặc phải làm thủ tục, đơn vị liên hệ cơ quan BHXH để biết chi tiết.

Nếu có gì thắc mắc ( thẻ BHYT vì sao chưa có?, thẻ bị sai?…) liên hệ quản lý thu (quản lý bảo hiểm tại đơn vị)

2) Tăng mức đóng BHXH (Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

Nếu doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm dưới mức lương tối thiểu vùng sau thì phải làm thủ tục tăng mức đóng với cơ quan BHXH.

Nếu doanh nghiệp tại TP.HCM thì đăng ký tăng mức đóng theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 đính kèm Quyết định tăng lương (nếu tăng từng người thì làm mỗi quyết định cho từng nhân viên, còn nếu tăng đồng loạt thì chỉ cần làm một Quyết định duy nhất)

Ví dụ: Doanh nghiệp A có trụ sở tại Quận Bình Thạnh, hiện đang đóng bảo hiểm cho nhân viên là 3.800.000 đồng dưới mức lương tối thiểu vùng (4.012.500 đồng) vì thế doanh nghiệp này cần phải điều chỉnh tăng mức đóng trong Tháng 01/2017.

Các tỉnh thành khác: làm theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH hoặc hướng dẫn của cơ quan BHXH.

3) Nộp thang bảng lương cho phòng lao động thương binh xã hội

Trường hợp doanh nghiệp đang đóng dưới mức lương tối thiểu vùng thì tiến hành lập lại Thang bảng lương mới để nộp cho Phòng lao động thương binh xã hội.

Dưới đây là một bộ hồ sơ thang bảng lương do một bạn làm ở Quận 1, TP.HCM chia sẻ:  http://4wkt.net/f/a13i8y1lkjqs66v.rar

4) Đối chiếu, rà soát lại với bảo hiểm (mẫu C12-TS) xem doanh nghiệp mình có nộp đúng, đủ số tiền bảo hiểm cần phải nộp hay không ? (cái này nên làm chứ không bắt buộc)

Diễn đàn Webketoan