Đã thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế, hóa đơn lập trước thời điểm sử dụng sẽ được miễn phạt nếu có khai thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 17/05/2016 - 5031 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 6, Khoản 8, Điều 3; Khoản 4, Điều 11, Nghị định 51/2010/NĐ-CP
– Khoản 4, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Điều 38, Nghị định 109/2013/NĐ-CP
– Khoản 5, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Doanh nghiệp lập hóa đơn trước thời điểm bắt đầu sử dụng ghi trong Thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế nếu các hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đã kê khai nộp thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

– Doanh nghiệp không kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn trên thì bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 5, Điều 38, Nghị định 109/2013/NĐ-CP (Phạt từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng).

Doanh nghiệp phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế.

*Nguồn tham khảo: Công văn 4836/TCT-CS, ngày 16/11/2015

Diễn đàn Webketoan