Đăng ký thuế cho văn phòng địa diện được thành lập trước 01/11/2015

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 27/09/2016 - 3657 lượt xem.


Căn cứ:
– Khoản 5, Điều 8; Khoản 2, Điều 33, Nghị định 43/2010/NĐ-CP
– Khoản 6, Khoản 8, Điều 8; Khoản 2, Điều 33, Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Theo đó:

– Trường hợp doanh nghiệp có thành lập văn phòng đại diện trước ngày 01/11/2015(ngày Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực) nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc thì doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính để được cấp mã số thuế 13 số cho văn phòng đại diện.
Sau đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp mở văn phòng đại diện.

– Trường hợp văn phòng đại diện được giao thực hiện hoạt động kinh doanh kho ngoại quan thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với các phát sinh của hoạt động kinh doanh kho ngoại quan tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Nguồn tham khảo: Công văn 4318/TCT-KK, ngày 19/09/2016

Diễn đàn Webketoan