Danh mục văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử 2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 11/10/2019 - 805 lượt xem.

Văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Xem trực tuyến Nghị định số…