Đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản có phải đóng BHXH?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 15/08/2017 - 6794 lượt xem.

Bạn đọc có số điện thoại 02743555XXX gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961360559 hỏi: Người lao động (NLĐ) đang nghỉ hưởng chế độ thai sản muốn đi làm sớm thì có cần giấy chứng nhận đủ sức khỏe không? Thời gian đi làm sớm có phải đóng BHXH, BHYT không?

                             Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 40, Luật BHXH 2014 quy định:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng;
b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động (NSDLĐ) đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, Điều 34 của luật này.

Điều 157 Bộ luật Lao động 2012 quy định, thời gian lao động nữ được hưởng chế độ thai sản là 6 tháng, trường hợp trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của NLĐ và được NSDLĐ đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.

Ngoài ra, điểm c, khoản 2, điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH. Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3, Điều 34 của Luật BHXH, nhưng NLĐ và NSDLĐ phải đóng BHXH, BHYT.

Như vậy, nếu lao động nữ muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản, thì cần có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về việc đi làm sớm không ảnh hưởng đến sức khỏe và phải đóng BHXH, BHYT cho thời gian đi làm sớm.

Nguồn:

  • Báo Lao động
  • BHXH TP.HCM

Diễn đàn Webketoan