Điều chỉnh một số phiếu giao nhận hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ BHXH và quy trình giao dịch điện tử tại TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 10/10/2016 - 5229 lượt xem.

Độc giả làm hồ sơ bảo hiểm cho doanh nghiệp tại TP.HCM chú ý tới những phiếu giao nhận hồ sơ  để khi có phát sinh chỉ cần nhớ số phiếu giao nhận hồ sơ là có thể dễ dàng làm hồ sơ BHXH nhé.

A. Quy trình giải quyết chế độ BHXH

Nhiều quy trình được điều chỉnh như ốm đau, thai sản,…

1. Quy trình giải quyết hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH (Quy trình 603)

2. Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Quy trình 601)

3. Quy trình giải quyết chế độ thai sản đối với người chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi tại BHXH quận, huyện (Quy trình 602)

4. Quy trình giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quy trình 604)

5. Quy trình giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát (Quy trình 605)

6. Quy trình giải quyết chế độ hưu trí (Quy trình 606)

7. Quy trình giải quyết hồ sơ trợ cấp tử tuất, xét hưởng định xuất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến (Quy trình 607)

8. Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 01 lần; quy trình điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần (Quy trình 608)

9. Quy trình giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân với người lao động đang đóng BHXH (Quy trình 615)

10. Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc trở về nước định cư hợp pháp hoặc tòa án tuyên bố mất tích trở về (Quy trình 617)

11. Quy trình giải quyết cấp giấy xác nhận hưởng BHXH, cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh (Quy trình 624)

12. Quy trình giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng xuất cảnh định cư nước ngoài (Quy trình 627)

Bãi bỏ 4 quy trình:

  •  Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Quy trình 612)
  •  Quy trình giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, chức danh nghề đối với người bảo lưu quá trình đóng BHXH( Quy trình 614)
    Thời điểm áp dụng kể từ ngày 15/9/2016

Nguồn: Thông báo số 2242/TB-BHXH, ngày 9/9/2016

B. Quy trình giao dịch điện tử

Điều chỉnh, bổ sung một số quy trình giao dịch điện tử

1. Quy trình điều chỉnh thông tin cá nhân người tham gia BHXH (Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 302)

2. Quy trình điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH( Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 303)

3. Quy trình chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc(Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 304)

4. Quy trình cấp lại sổ BHXH do mất: do người lao động làm mất hoặc do đơn vị làm mất; thu hồi sổ BHXH dô mất nay tìm lại được(Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 305)

5. Quy trình cấp lại sổ BHXH do hư hỏng(Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 306)

6. Quy trình điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ nhưng người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH(Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 311)

7. Quy trình cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do hư hỏng, do điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục ( Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 402).

Bãi bỏ quy trình chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hoặc nhiều sổ BHXH đang lưu giữ tại cơ quan BHXH (Quy trình 315) .

Ngày áp dụng: 14/10/2016

Nguồn: Thông báo 2459/TB-BHXH, ngày 07/10/2016

Diễn đàn Webketoan