Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 06/03/2017 - 16025 lượt xem.

Căn cứ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Theo đó:
Doanh nghiệp sẽ được BHXH tổ chức thanh tra và kiểm tra như sau:

1. Kiểm tra:
Hằng năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra thấp nhất đạt 25% số đơn vị.

Kiểm tra đột xuất:

Căn cứ tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN; truy đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lượng đơn vị, doanh nghiệp, số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN; số đơn vị, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương đóng BHXH, BHYT để lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra:

Từ ngày 01/01/2016, hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị trên địa bàn như sau:

+ Đơn vị đã được cơ quan BHXH kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa khắc phục trong thời hạn quy định.
+ Đơn vị chưa được kiểm tra nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

***Nội dung kiểm tra:

+ Tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; truy thu BHXH, BHYT, BHTN

***Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra như sau:

+ Giấy đăng ký doanh nghiệp
+ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký người lao động, bảng chấm công
+ Danh sách trả lương (danh sách chuyển lương qua tài khoản)
+ Hợp đồng lao động
+ Các quyết định đối với người lao động (quy chế tiền lương,…)
+ Hồ sơ đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT
+ Hồ sơ điều chỉnh của đơn vị gửi cơ quan BHXH trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT
+ Các loại giấy tờ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN (nếu có), điều chỉnh các yếu tố về nhân thân,…(nếu có)
+ Bản photo sổ BHXH của người lao động
+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động
+ Khai trình sử dụng lao động
+ Hệ thống thang bảng lương do đơn vị xây dựng
+ Giấy nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
+ Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngoài ra tùy theo cơ quan BHXH sẽ yêu cầu bổ sung thêm hoặc loại bớt một số hồ sơ.

Nguồn tham khảo: Quyết định 959/QĐ-BHXH và thông báo kiểm tra đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Diễn đàn Webketoan