Doanh nghiệp cho cá nhân vay không tính lãi bị ấn định thuế TNDN

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 01/06/2016 - 24775 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 2, Điều 36, Chương IV, Luật quản lý thuế 78/2006/QH11
– Điểm e, Khoản 1, Điều 37, Luật quản lý thuế 78/2006/QH11
– Khoản 3.2, Mục III, Phần C, Thông tư 130/2008/TT-BTC

Theo đó:

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với cá nhân là hợp đồng cho vay tiền nhưng không tính lãi từ các nguồn thu mà Công ty tạm thời chưa sử dụng thì đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường, thuộc trường hợp bị ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

– Trường hợp giao dịch giữa doanh nghiệp và cá nhân không phải giao dịch vay, doanh nghiệp không phát sinh thu nhập từ hoạt động cho cá nhân mượn tiền thì không bị ấn định thuế đối với giao dịch này.

*Nguồn tham khảo: Công văn 2079/TCT-CS, ngày 16/05/2016

Diễn đàn Webketoan