Doanh nghiệp phải công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết từ 01/07/2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 11/07/2016 - 4910 lượt xem.

Ngày 15/05/2016, Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư này hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Điểm đáng lưu ý:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình theo quy định sau:
– Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết.

Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm;

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).
Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải công bố các thông tin sau:
– Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;
– Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;
– Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;
– Thiệt hại do tai nạn lao động;
– Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.
Thông tư có hiệu lực từ 01/07/2016

Dowload thông tư: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan