Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được miễn chức danh kế toán trưởng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 12/06/2017 - 22480 lượt xem.

Căn cứ:
– Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, hiệu lực 01/01/2017

“2. Phụ trách kế toán:
……………
b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”

– Khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP, hiệu lực 20/08/2009
Theo đó:

  • Các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ không bị bắt buộc phải bố trí vị trí kế toán trưởng. Tuy nhiên phải bố trí phụ trách kế toán.

    Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động từ 10 người trở xuống.

 

  • Doanh nghiệp không phải siêu nhỏ nhưng mới thành lập cũng được phép khuyết chức danh này trong vòng 12 tháng.

Nguồn tham khảo: Luật Việt Nam

 

Diễn đàn Webketoan