Doanh nghiệp tham gia BHXH tại TP.HCM lưu ý

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 15/11/2018 - 2578 lượt xem.

Thực hiện theo quyết định 888/QĐ-BHXH, theo đó BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

– Khi có phát sinh tăng mới lao động, đơn vị hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ các nội dung trên mẫu TK1-TS, với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, lập hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận số 600 báo tăng mới.

– Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, đơn vị triển khai thu nhập các thông tin còn thiếu và số điện thoại di động cá nhân, lập mẫu TK1-TS gửi hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ số 608 để bổ sung (hoặc điều chỉnh khi có thay đổi)

– Đối với người lao động đã nghỉ việc: kê khai mẫu TK1-TS gửi trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc qua bưu điện để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại di động cá nhân.

Diễn đàn Webketoan