Được khai bổ sung chứng từ thanh toán trong thời gian là 6 tháng kể từ khi có quyết định xử phạt

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 27/05/2016 - 5690 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 9, Điều 1, Thông tư 65/2013/TT-BTC
– Điểm c, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Điểm a, Khoản 6, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Điều 10, Thông tư 151/2014/TT-BTC
– Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC
– Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó:

Doanh nghiệp bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính do không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng.

Nếu sau đó doanh nghiệp có chứng từ ngân hàng của các hoá đơn nêu trên thì công ty được khai bổ sung thuế GTGT trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định xử lý liên quan đến số thuế GTGT không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế.

Nếu hết thời hạn 6 tháng để khai bổ sung thì doanh nghiệp sẽ không được khai khấu trừ bổ sung

*Nguồn tham khảo: Công văn 5560/TCT-KK, ngày 24/12/2015

Diễn đàn Webketoan