Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 20/01/2022 - 2169 lượt xem.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Trong chính sách tài khóa, Quốc hội đã đồng ý 

a) Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

b) Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Chính phú đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành. Dự định việc giảm thuế suất sẽ bắt đầu áp dụng từ 01/02/2022. Webketoan sẽ theo dõi cập nhật cho Quý độc giả khi văn bản chính thức ban hành.

 

Diễn đàn Webketoan