Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 với công ty có doanh thu dưới 200 tỷ đồng

Đăng bởi: Phạm Hằng - Thursday 16/07/2020 - 3637 lượt xem.

Theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành ngày 19/6/2020, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Điều 1 của NQ quy định đối thượng áp dụng, cho biết chính sách này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (doanh nghiệp) bao gồm 4 nhóm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; 
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
  4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp căn cứ quy định ở trên để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế 2020.

Diễn đàn Webketoan