Giám đốc không hưởng lương, có tham gia BHXH bắt buộc?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 04/08/2017 - 13320 lượt xem.

Bà Nguyễn Hồng Loan – TP. Hà Nội hỏi:

Xin hỏi, trong Công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn là Giám đốc, Phó Giám đốc nhưng không hưởng lương tại Công ty thì có phải đóng BHXH bắt buộc không? Nếu hưởng lương mà không tham gia BHXH thì có đúng không?
Trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2, Khoản 1 Điều 17, Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH năm 2014, Giám đốc, Phó giám đốc là người quản lý doanh nghiệp (gọi chung là người lao động) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn mà không hưởng tiền lương thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; trường hợp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người lao động và Công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc đối tượng tham gia mà không đóng, trốn đóng, chậm đóng BHXH bắt buộc từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của công ty trách nhiệm hữu hạn để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan BHXH.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Diễn đàn Webketoan