Giới thiệu công cụ ADD-IN A-TOOL trong excel

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 24/02/2014 - 26858 lượt xem.

Bạn xây dựng một file excel chạy trên mạng LAN, internet cho nhiều người truy cập và sử dụng. Quá trình sử dụng, bạn muốn phân quyền người nhập liệu….A Tool sẽ giúp bạn xử lý vấn đề này rất dễ dàng.

Tác giả Nguyễn Duy Tuân gởi tặng bạn đọc WEBKETOAN file A-Tool và hướng dẫn sử dụng

Vui lòng tải file hoặc trao đổi cùng tác giả theo link:
https://www.facebook.com/groups/webketoanface/558765540897582/

1960245_723499477680409_361131786_n

Diễn đàn Webketoan