Giới thiệu trang Tư vấn kế toán online

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 01/06/2022 - 1462 lượt xem.

Tư vấn kế toán online

Mục tiêu của trang Tư vấn kế toán online

Trải qua thời gian phục vụ cộng đồng, chúng tôi nhận thấy rằng ngày nay thông tin không còn thiếu nữa. Vấn đề của độc giả bây giờ là làm thế nào chọn được nguồn thông tin đáng tin cậy, thông tin được phân loại khoa học phục vụ tra cứu nhanh chóng, chính xác. Nhận thấy nhu cầu đó, Webketoan đã triển một sàn tư vấn dạng cơ sở tri thức (Knowledge base) với kiến thức được tổng hợp, biên tập theo chủ đề và phân nhóm phục vụ tra cứu có chọn lọc.

Trang Tư vấn kế toán online đặt tại: tuvan.webketoan.vn

Cấu trúc của trang Tư vấn kế toán online

Trang nội dung: Đây là trang nội dung được biên tập theo thư mục, chủ đề phục vụ tra cứu nhanh chóng rõ ràng, dễ áp dụng.

Trang thư viện: Phần này là thư viện cho phép xem và tải về các văn bản pháp quy, biểu mẫu, tài liệu tham khảo.

Trang từ điển: Cập nhật những thuật ngữ chuyên ngành cho bạn đọc tra cứu. Thuật ngữ này cũng sẽ được tự động hiển thị trong phần nội dung để hỗ trợ tham khảo nhanh.

Phần hỏi đáp: Tiện ích này cho phép thành viên có đăng ký câu hỏi nhờ tư vấn hoặc phản hồi ý kiến cho bộ phận điều hành để được phục vụ tốt hơn.

Lưu ý: Một số nội dung, tiện ích độc giả phải đăng nhập mới tham khảo, sử dụng được.

Xin mời Quý bạn đọc tham quan để hiểu thêm một kho tri thức phục vụ tra cứu nhanh khi cần thiết cho công việc thực tế tại đây: tuvan.webketoan.vn 

Tư vấn kế toán online

Diễn đàn Webketoan