Giới thiệu trang tuyển dụng và việc làm kế toán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 25/04/2013 - 80847 lượt xem.

Nhằm cung cấp thêm tiện ích hỗ trợ thành viên có nhu cầu tìm việc làm kế toán, cũng như doanh nghiệp có nhu cầu tuyển kế toán. Webketoan triển khai trang tuyenketoan.com.vn. Tuyenketoan là trang thông tin tuyển dụng và việc làm kế toán. Trang Tuyenketoan.com.vn sẽ là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên tìm việc kế toán.

Trang Tuyenketoan.com.vn có đầy đủ tính năng cần thiết của một trang việc làm trực tuyến. Đối với nhà tuyển dụng, Tuyenketoan cho phép đăng thông tin tuyển dụng, tìm hồ sơ ứng viên tiềm năng, … . Đối với ứng viên tìm việc, Tuyenketoan sẽ cung cấp hệ thống cho phép đăng hồ sơ ứng viên, tìm thông tin tuyển dụng phù hợp, nộp hồ sơ trực tuyến, … và nhiều tiện ích cần thiết khác.

Do cùng đơn vị quản lý, thông tin từ Tuyenketoan sẽ được tổng hợp và chuyển đến thành viên và độc giả của Webketoan thông qua trang tin, diễn đàn cộng đồng những người làm kế toán, bản tin hàng ngày, … Nhà tuyển dụng sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn ứng viên tiềm năng đông đảo trên Webketoan.

Giới thiệu trang tin tuyển kế toán

tuyen-ke-toan

Diễn đàn Webketoan