Hàng hóa bán trực tiếp sang nước thứ ba không qua cửa khẩu Việt Nam sẽ được miễn thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 19/04/2016 - 15536 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 20, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
– Điều 27, Điều 30 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
“ Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam”
Theo đó:
– Trường hợp công ty mua hàng hóa nhưng không trực tiếp nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại hàng hóa cho bên thứ ba thì đây là hoạt động kinh doanh chuyển khẩu. Hàng hóa này sẽ không chịu thuế GTGT theo quy định khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Ví dụ: Công ty A mua máy ép nhiệt của công ty B tại Ý, không trực tiếp nhập khẩu tại Việt Nam mà bán thẳng trực tiếp cho Công ty C tại Hong Kong thì số hàng hóa này sẽ được miễn thuế GTGT.
– Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài theo hình thức tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu thì hàng hóa này cũng thuộc diện miễn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 20, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn tham khảo: Công văn 279/TCT-CS, ngày 21/01/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: