Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu vừa được xét hoàn thuế nhập khẩu, vừa được miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 14/07/2016 - 3541 lượt xem.

Căn cứ:
Khoản 6, Điều 114, Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Theo đó:

– Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Trường hợp hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.

Thông tư 38/2015/TT-BTC hiệu lực 01/04/2015

Nguồn tham khảo: Công văn 908/TXNK-PL, ngày 18/05/2016

Diễn đàn Webketoan