Hiểu và lựa chọn đúng dịch vụ kế toán, kiểm toán, tài chính

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Sunday 11/06/2023 - 1049 lượt xem.

So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước.

Các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và liên tục thay đổi. Nhiệm vụ của kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp là hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động.

Các kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp, được xem là nhà tư vấn đáng tin cậy và là người cộng sự trong kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ cung cấp các dịch vụ chuyên biệt, các hướng dẫn khách quan và các tư vấn chuyên sâu để giúp doanh nghiệp tăng trưởng cũng như giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và các quy định.

Doanh nghiệp có thể được cung cấp nhiều loại dịch vụ báo cáo tài chính, được thiết kế riêng phù hợp với các mục đích của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp không chắc chắn nên chọn loại dịch vụ nào cho đúng thì có the xem hướng dẫn này. Tài liệu này mô tả pham vi cua dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thoa thuận trước do kiểm toán viên hành nghề cung cấp phù hợp vớii các chuẩn mực quốc tế có liên quan và lợi ích khác nhau của từng dịch vụ.

CÁC YẾU TỐ MÀ KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP CÂN NHẮC TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỊCH VỤ NÀO LÀ THÍCH HỢP, BAO GỒM:

•  Nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp;

•  Người sẽ dùng BCTC của doanh nghiệp; (như: nhà đầu tư, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,…)

•  Luật và các quy định được áp dụng;

•  Quy mô, cơ cấu và tính phức tạp của doanh nghiệp;

•  Kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Việc tham vấn với người sử dụng báo cáo tài chính dự kiến về nhu cầu của họ cũng có thể hữu ích cho việc lựa chọn loại dịch vụ nào.

Mức phí để thực hiện từng loại dịch vụ rất khác nhau do ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên. Mức phí ước tính sẽ được thảo luận  với  kiểm  toán  viên,  kế toán  viên chuyên nghiệp và sẽ được xác định trong hợp đồng chính thức.

Các điểm khác nhau quan trọng giữa dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước như sau:

dịch vụ kế toán

Quý độc giả tham khảo chi tiết Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 và 4410 tại Thông tư số 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính

Nguồn: Tài liệu của IFAC do VACPA dịch.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn các dịch vụ trên xin mời liên hệ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ WEBKETOAN

ĐC: 37 Hoàng Văn Thụ, P. 15, Q, Phú Nhuận, TP. HCM

ĐT: 028.99969639 – 0917571711 

Emai: contact@webketoan.com.vn

 

 

Diễn đàn Webketoan