Hóa đơn bị sai sót nhỏ về “hình thức” vẫn được chấp nhận

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 17/02/2014 - 27809 lượt xem.

Ngày 11/02/2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Công Văn 1781/BTC-TCT  hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

Theo đó, Cục thuế sẽ kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế đối với những trường hợp hóa đơn sai hình thức sau:

♣  Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT;

♣  Hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST;

♣  Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống 

Tải CV về tại đây: http://4wkt.net/f/fs1gg8292uuldhp.7z

Diễn đàn Webketoan