Hóa đơn GTGT – một số thông tin quan trọng cần biết

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 06/10/2016 - 6679 lượt xem.

1. Trường hợp vi phạm hóa đơn khi thực hiện cung ứng dịch vụ


Căn cứ: Khoản 2.a, Điều 16, Chương III, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì phải lập hóa đơn ngay trong ngày thu tiền. Nếu lập sau ngày thu tiền là vi phạm quy định về hóa đơn.

Nguồn tham khảo: Công văn 3544/TCT-DNL, ngày 09/08/2016

2. Văn bản hợp nhất về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Ngày 20/07/2016, Bộ tài chính ban hành Văn bản số 11/VBHN-BTC
Văn bản hợp nhất 2 nghị định:
– Nghị định 49/2016/NĐ-CP, ngày 27/05/2016
– Nghị định 109/2013/NĐ-CP, ngày 24/09/2013

Tải văn bản: Tại đây

Diễn đàn Webketoan