Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng- BHXH TP.HCM

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 29/08/2016 - 4273 lượt xem.

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016:

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có thời điểm hưởng từ ngày 01/5/2016 nhưng khi tính lương hưu, trợ cấp BHXH chưa được áp dụng theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng thì sẽ được tính lại lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng và được truy lĩnh phần chênh lệch vào kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 9/2016.

2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ

Do Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016 (sau khi BHXH/TP đã in danh sách lương hưu) nên BHXH/TP chưa thực hiện việc điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH cho những người hưởng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng hưởng dưới 2 triệu đồng.

Những đối tượng này sẽ được BHXH/TP thực hiện điều chỉnh và truy lĩnh phần chênh lệch vào kỳ lương tháng 10/2016.

Nguồn: Công văn 2085/BHXH-CĐ, ngày 23/08/2016

Diễn đàn Webketoan